Музеј Аутомобила Београд

Најзападнији запад је - Исток

Самостална изложба - Београд, 17 - 31. октобар 2014.